Fatiha Suresi ve Anlamı

Fatiha Suresi her namazda okunan ve farz olan bir suredir. Bu sure farz olduğundan namaz kılabilmek için ezbere bilinmesi gerekir.

Fatiha Suresinin Arapça Okunuşu

Fatiha Suresinin Okunuşu

  1. Bismillahirahmanirahim
  2. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.
  3. Errahmânir’rahim.
  4. Mâliki yevmiddin.
  5. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
  6. İhdinessırâtel müstakîm.
  7. Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresinin Türkçe Anlamı

1- Rahman ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah’ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.

DİN içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir