Halifelik Ne Zaman Kaldırılmıştır?

Halifelik 3 Mart 1924 yılında ilan edilmiştir. Halifeliğin ilanı ile birlikte inkılaplar ve milli egemenliğin önündeki en büyük engeller ortadan kalkmıştır. Yabancı devletlerin iç işlerimize karışma girişimleri kesinlikle önlenmiştir. Devlet rejimi konusunda tartışmaya yol açabilecek bir kurum kaldırılmıştır ve bu çok önemlidir. Ümmetçilik anlayışı zayıflamıştır. Bunun yerine ulus toplum anlayışı daha da güçlenmiştir. Halifeliğin kaldırılması iki başlı görüntü yok etmiştir. Bununla birlikte Milli Egemenlik anlayışı daha da güçlenmiştir. Halifeliğin kaldırılması laikleşme yolunda atılan en önemli adımlardan biridir. Bununla birlikte Şeyhülislamlık makamı da sona ermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir