Hanefilik, Şafiilik, Caferilik kavramları sizlere neler çağrıştırmaktadır? Bildiğiniz başka mezhep adları var mıdır?

Hanefilik

  • Kurucusu Ebu Henife’dir.
  • Hanefilere göre bir hüküm verilmeden önce kitap, hadis, sahabe ve kıyasa göre karar verilir.

Şafilik

  • Kurucusu imam-ı şafii’dir
  • Dört suni mezheplerden biridir.

Caferilik

  • Şii’lerin mensup olduğu fıhi mezheptir.
  • İmam-ı Cafer’den adını almıştır.

Diğer mezhepler

  • Maturidi
  • Eş-ari
  • Maliki
  • Hanbeli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir