Harman Yerinde Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık

Harman Yerinde Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 172, 173, 174, 175, 176, 177 Harman Yerinde Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 172 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Çalışkanlığıyla bilinen masallara, öykülere konu olmuş hayvanlar hangileridir?
Cevap:

Çalışkanlığıyla bilinen masal ve öykülere konu olmuş hayvanlar şunlardır:

 • Karınca
 • Tavşan
 • Arı
 • Sincap
 • Fare
 • Çekirge cevaplarını verebiliriz.
“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.” Atatürk’ün bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?
Cevap:

Atatürk’ün bu düşüncesine baktığımızda çalışkan olmak başarılı olmak ve hayatımızdaki her şeyden başarı elde etmek anlamına gelir. O yüzden çalışkan olan kimse başka bir şeye ihtiyacı olmayan kimsedir. Olumludur.

Konuşalım

Aşağıda verilen fablı okuyunuz. Aşağıdaki soruları cevaplayıp çalışma ve üretmenin önemiyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Karınca nasıl bir karaktere sahiptir?
Cevap:

Karınca mütevazi, zararsız ve en önemlisi gece gündüz demeden her türlü olumsuzluğa rağmen çalışkan ve önlemini önceden alan bir karaktere sahiptir.

2. Ağustos böceğinin bu duruma düşmesinin sebebi nedir?
Cevap:

Ağustos böceğinin bu duruma düşmesinin nedeni, çalışması gerektiği mevsimde ya da zamanda çalışmaması boş boş dolanması saz çalmasıdır.

3. Karıncanın yerinde siz olsaydınız ağustos böceğine nasıl davranırdınız? Empati kurma yöntemini kullanarak duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Ben karıncanın yerinde olsaydım, ağustos böceğine ders olsun diye hiçbir şekilde yardım etmez kapıdan geri çevirirdim. Çünkü ben yardım etseydim gelecek yıl tekrar bana güvenerek aynı tembelliği gösterebilir.

Okuyalım

“Harman Yerinde” şiirini metnin tür özelliklerine uygun biçimde, ezberleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz.
Cevap:

Bu etkinliği siz yapmalısınız.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 174 Cevabı

Söz Varlığım

“Harman Yerinde” metninde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve kelime gruplarını belirleyip aşağıdaki tabloları doldurunuz.
Aşağıda okuduğunuz şiirde geçen dizeler verilmiştir. Dizelerdeki deyimlerin altını çiziniz. Deyimlerin bu dizelere kattığı anlamları yazınız.

Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ.

 

Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?

 

Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor.

 

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 175 Cevabı

Hangi Söz Sanatı ?

Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinden dörtlükler verilmiştir. Bu dörtlüklerde kullanılan söz sanatlarını noktalı yerlere yazınız.

Kucak kucak ekinler toplandı, geldi yine
Köyün başucundaki geniş harman yerine
Tıraş olmuş bir başa benziyor şimdi tarla
Altın gibi samanlar uçuşuyor rüzgârlarla

Cevap: Benzetme

Harman yerine karşı bakıyor ulu bir dağ
Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ
Bu ak saçlı tepenin yukarılarından bakışı
Bize hatırlatıyor yaz günü kara kışı

Cevap: Kişileştirme

Anlayalım – Cevaplayalım

“Harman Yerinde” şiiriyle ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

1. Ekinler toplanıp nereye getiriliyor?
Cevap:

Ekinler toplanıp köyün hemen yanındaki harmanın bulunduğu yere getiriliyor.

2. Şair ekinleri toplanmış tarlayı neye benzetiyor?
Cevap:

Şair ekinleri toplanmış tarlayı tıraş olmuş bir başa benzetmektedir.

3. Şair “ak saçlı tepe” sözüyle neyi anlatmak istiyor?
Cevap:

Şair “ak saçlı tepe” sözü ile tepelere yağan kar beyaza bürüdüğü için bu sözü kullanıp bir benzetmede bulunmuştur.

4. Şair kışın rahat etmek için temmuz ayında ne yapmak gerektiğini düşünüyor?
Cevap:

Şair kışın rahat etmek için temmuz ayında gerekli hazırlıkları yapıp çalışmak gerektiğini vurgulamak istemiştir.

5. Şaire göre çalışanların sabah erkenden kalkmalarının sebebi nedir?
Cevap:

Şaire göre sabah erken kalkmanın temel sebebi geçen yıla oranla daha çok ürün elde etmektir.

Hangi Dörtlük ?

Okuduğunuz şiirden aşağıda verilen atasözleri ile benzer anlam içeren dörtlükleri noktalı yerlere yazınız.

Yazın çalışan, kışın gülüşür.

Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri
Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri?
Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?
Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:

Erken kalkan yol alır.

Sabahleyin erkenden işe bulaşmak için
Geçen yılki ürünü birkaç kat aşmak için
Çarığını çözmeden, soyunmadan yatıyor
Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor.

Bu Deyimin Anlamı Ne ?

Yandaki görselde hangi deyim anlatılmaktadır? “Harman Yerinde” metninden de hareketle emeğin, çalışmanın insan hayatındaki yerini ve önemini anlatınız.
Cevap:

“Armut piş ağzıma düş” deyimi anlatılmaktadır.

İnsan her ne olursa olsun yarın için hazırlıklı olmalı. Kendini yarına göre ayarlayabilmeli veya hazırlamalı. Başkalarından bir beklenti içinde olmamalı. Bir şeyleri elde etmek için mutlaka bir çaba sarf etmek gerektiğini unutmamalı ve işlerini zamanında yerine getirmelidir.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 176 Cevabı

Konuyu ve Ana Duyguyu Belirleyelim

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Konusu: Zamanında Çalışmanın Önemi

Ana Duygusu: Her ne olursa olsun kimseye muhtaç olmamak için işlerimizi ertelememeli ve zamanında yerine getirmeliyiz.

Düşünelim – Yorumlayalım

“Harman Yerinde” şiirinde köylerdeki üretim ve çalışmadan bahsedilmiştir. Peki, büyük şehirlerde hangi üretimlerle ve çalışmalarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabiliriz?
Cevap:

Büyük şehirlerde ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için şunlar yapılmalı:

 • Ulaştırmanın geliştirilmesi
 • Sanayi yaygınlaştırılmalı
 • Yeraltı çalışmalarının yapılması
 • Teknoloji gelişiminde geride kalmamalı
 • İletişimin en iyi ve en hızlı seviyeye getirilmesi.
 • Yerli üretime yönelmek
 • İthalatı azaltıp ihracatı artırmak

Yapılarına Göre Fiiller

Aşağıdaki cümlelerde aynı renkle yazılmış fiillerin ortak özellikleri ne olabilir? Söyleyiniz.

• Geçen hafta akraba ziyaretleri yaptık.
• Sınava gireceğim için odamda soru çözdüm.
• Soğuk su içince kardeşim hastalandı.
• Evden geç çıkınca otobüsü kaçırdım.
• Ona yapmak istediğimiz bütün yardımları reddetti.
• Acıktığım zaman kendime makarna pişirebilirim.
• Başım dönünce düşeyazdım.
• Yanıma çabucak geliver.
• Anlattıklarımı duyunca bakakaldı.
• Ablam sınava girmek için ÖSYM’ye başvurdu.
• Hatasını anlayınca süt dökmüş kediye döndü.

Cevap:

Yeşil kahverengi renkli fiiller basit, mavi renkli fiiller türemiş, kırmızı renkli fiiller birleşik fiillerdir.

Ortak özelliklerini belirlediğiniz fiilleri ilgili kutucuklara yazınız.
Cevap:

Basit Fiiller:  Kahverengi fiiller

Türemiş Fiiller: Mavi fiiller

Birleşik Fiiller: Kırmızı fiiller

“Harman Yerinde” şiirinden basit, türemiş, birleşik fiillerin her birine birer örnek bulunuz.
Cevap:

Basit Fiiller: 

 • Yaptık
 • Çözdüm

Türemiş Fiiller:

 • Hastalandı
 • Kaçırdım

Birleşik Fiiller:

 • Reddetti
 • Pişirebilirim
 • Düşeyazdım
 • Geliver
 • Bakakaldı
 • Başvurdu

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 177 Cevabı

Farklı Bir Metin Türü Olsaydı

Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinin bir dörtlüğü verilmiştir. Şair bu dörtlükteki duygu ve düşüncelerini farklı bir metin türüyle ifade etseydi bu metin türü ne olurdu? Dene bakalım! Farklı bir metin türü seçerek bu dörtlükteki duygu ve düşünceleri yeniden işle!

Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri
Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri?
Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?
Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:

Cevap:

Bu etkinliği siz yapmalısınız.

Hikâyeyi Tamamlayalım

Aşağıda verilen hikâyeyi “Başarıya ulaşmak için inanç ve çalışma gerekir.” yargısına ulaşacak şekilde tamamlayınız.

KAYIKÇININ KÜREĞİ

Bir kayıkçı varmış. İşi, yolcuları kayığı ile nehrin bir tarafından diğer tarafına geçirmekmiş. Kayığın küreklerinin birinde “inanç”, diğerinde “çalışmak” yazıyormuş. Bu sözleri niçin yazdığını soranlara:

Cevap:

Benim için bu iki söz birbirinden ayrılmaz birer parçadır. Biri olmadığında diğerinde eksik olur. Yani bir şeyi başarmak istiyorsanız o şeye inanmanız gerekir. Yoksa inanmadığınız bir şeyi başarmanız şüpheli olur. İnancımızı başarmak için çalışmak gerekir. Yoksa çalışmadan hedefe ulaşmamız mümkün değildir.

 

Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir