Hukuk devleti nedir? Söyleyiniz. I.Meşrutiyet’in Türk tarihinde demokrasinin gelişimi açısından sizce önemi ne olabilir? Açıklayınız. I. Meşrutiyet’in ilanıyla Osmanlı Devleti’nde hangi meclisler görev yapmıştır. Araştırınız.

Hukuk devleti; insan haklarını koruyan, adil bir düzen içerisinde hareket eden ve kendisi için bunu bir yükümlülük sayan sistem olup anayasayla uyumlu bir şekilde bütünüyle devlete bağlı olan demektir.

I.Meşrutiyet’in Türk tarihinde demokrasi alanında önemli katkılar sağlamıştır. Bu katkıları şöyle sıralayabiliriz;

  • Halk ilk kez Padişahın yanında yönetime katılmıştır.
  • İlk defa seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır.
  • Mutlakiyet yönetim sona ermiştir.

I.Meşrutiyet;

Hukuk üstünlüğünün oluşmasına

Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına

Birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir