Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği nasıl gerçekleşmiştir? Anlatınız.

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Soru: 1.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği nasıl gerçekleşmiştir? Anlatınız.
Cevap: 

Evlenme teklifini Hz. Hatice’nin kendisinden geldi. İffeti ve namusunu koruması sebebiyle Cahiliye Döneminde bile tertemiz kadın anlamına gelen “tâhire” lâkabıyla anılan Hz. Hatice’den.
Teklifi getiren Hz. Hatice’nin yakın arkadaşı olan Münye kızı Nefise ile Peygamberimiz (s.a.v.) arasında geçen konuşma şu şekilde geçti:

“Ey Muhammed, seni evlenmekten alıkoyan şey nedir?”
“Elimde evlenecek kadar param yok.”
“Eğer bu temîn edilse ve sen, mala, güzelliğe, şeref ve denkliğe dâvet edilsen icâbet eder misin?”
“Kimdir bu?”
“Hüveylid’in kızı Hatice.”
“Ama, bu nasıl olabilir?”
“Orasını ben bilirim.”
“O hâlde, ben de kabul ediyorum.”

Nefise, büyük bir sevinç içinde Kâinatın Efendisi ile konuştuklarını gelip Hz. Hatice’ye anlattı. Hz. Hatice’nin sonsuz memnuniyeti, yüzündeki tebessümlerden net bir şekilde okunuyordu. Nefise’yle birlikte sevinç ve memnuniyetlerini yaşadıktan sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)’e şu haberi gönderdi:

Ey amcam oğlu! Sen, benim akrabam olduğun, kavmim içinde şerefli, güvenilir kimse, güzel huylu, doğru sözlü bulunduğun için seninle evlenmeyi arzu ediyorum.”

Teklifi aldıktan sonra Efendimiz (s.a.v) durumu amcası Ebû Tâlib’e bildirdi. Ebû Tâlib teklifi tahkik etti. Hz. Hatice’nin böyle bir evliliği istediğini bizzat kendisinden öğrendi.

Konu ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir