İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri Nelerdir?

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye nasıl etkilenmiştir? İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri nelerdir?

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

 • İkinci Dünya Savaşı’na Türkiye fiilen katılmamasına rağmen savaşın getirdiği ekonomik zorlukları yaşamıştır.
 • Türkiye’de devam eden Sanayi yatırım programları ertelenmiş, tarımsal üretim olumsuz etkilenmiştir.
 • Bu esnada karaborsacılık başlamış ve fiyat artışları olmuştur.
 • İthalat büyük oranda düşmüştür.
 • Milli Korunma Kanunu 18 Ocak 1940’da çıkarılmış, ekonomideki devlet kontrolü arttırılmıştır.
 • Milli Korunma Kanununa dayanarak Petrol Ofisi ve Et Balık Kurumu kurulmuştur.
 • Temel tüketim mallarında karne uygulamasına geçilmiştir.
 • 2. Beş Yıllık kalkınma planı uygulanmamıştır.
 • Bu dönemde Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu çıkarılmıştır.
 • Yüksek enflasyon ve aşırı kazanç nedeniyle 11 Kasım 1942’de Varlık Vergisi Kanunu çıkarılmıştır.
 • Ayrıca bu dönemde Ticaret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı kurulmuştur.

 

Tarih içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir