İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim Hayatı

Türk bilim insanları kimlerdir? Hangi bilim insanı ne yapmış?

1) Farabi;

Ünlü düşünürün eserlerinin bir bölümü Latinceye çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur. Muallim-i Sani olarak bilinir. En önemli eseri ise El Medinet’ül Fazıla’dır.

2) Gazali

Büyük ilim adamı olarak bilinir. Birçok eseri ile insanlara yol göstermiştir. Gazali Selçuklu Dönemi’nde yaşamıştır. Bölücü anlayışlara karşı mücadele etmiştir. Nizamiye Medresesinde öğretmenlik yaptı. Eserlerinin en önemlisi İhya’ul Ulumiddin’dir.

3) Biruni

Astronomi alanında önemli adımlar atmış ve Enlem ve Boylam dairelerini tespit etmiş ve aynı zamanda dünyanın güneş etrefındaki bir dönüşünü bir yılda tamamladığını ıspat etmiştir. En önemli eseri Asar’ül Bakiye’dir.

4) Harezmi

Harezmi zekasıyla coğrafya, astronomi ve matematik bilimcisi olarak bilinir. Harezmi cebiri sistemleştirdi ve Kitab’ül-Cebr Ve’l Mukabele en önemli eseridir.

5) İbn-i Sina

El-Kanuni Fi’t-Tıp eseri dünyada bilinen ve üniversitelerde okutulan en önemli eserdir. İbni Sina kan dolaşımı ile ilgili araştırmalar yapmıştır.

6) Uluğ Bey

Astronomi bilgini olup, Timur’un oğludur. En önemli eseri Yıldızların Fihrist’ır.

7) Ali Şir Nevai

Muhakemetül lugateyn eserini yazarak Türkçenin Farsçadan daha zengin olduğunu göstermiştir. Türkçenin en büyük şairi olarak bilinir.

8) Ömer Hayyam

Ömer Hayyam matematik, astronomi edebiyat alanında uğraş vermiştir. Celali takvimi hazırlamıştır. Günümüzde Rubaileri hala mevcuttur.

Tarih içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir