İnsanın düşünen bir varlık olması ona hangi üstünlükleri kazandırmıştır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

İnsan düşünen bir varlıktır. Düşünen varlıklar içerisinde insan ilk ve tektir. Bir insanın düşünebilmesi için akıl sahibi olması gerekir. Bir kişi akıl sahibi olduğu zaman muhatap kabul edilir. Allahu Teala insanı muhatabı olarak yaratmıştır. Allah c.c. gönderdiği vahiyler insanı muhatap kılmıştır. Bir insan düşünebiliyorsa onun bilimsel bilgisi teknik anlamda da kullanılır. Bir insan hayatını tek başına idare edebilir. Bunun en temel nedeni düşünme yetisine sahip olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir