İnsanın Ne Gibi Hak Ve Özgürlükleri Vardır?

  • Yaşama hakkı
  • Kişi dokunulmazlığı
  • Gezi hakkı
  • Konut hakkı
  • Sağlık hakkı
  • Eğitim hakkı
  • Özel yaşamın gizliliği
  • Dilekçe hakkı
  • Seçme ve seçilme hakkı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir