Kavimler Göçü’nden Sonra Ne Oldu? Kavimler Göçü’nün Sonuçları Nelerdir?

Kavimler Göçü’nden Sonra Ne Oldu?

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

  • Avrupa’da yer alan kavimlerin kaynaşması sonucu Avrupa’nın etnik yapısı değişti ve günümüzdeki Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.
  • İlk Çağ kapanıp, Orta Çağ başlamıştır.
  • Avrupa Hun Devleti, Balamir tarafından kurulmuştur.
  • Avrupa’ya göç eden kavimler arasında Hristiyanlık yayılmıştır.
  • Kavimler Göçü’nden sonra Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu ise 1453 yılında yıkılmıştır.
  • Avrupa’da otorite boşluğu olduğu için Katolik Kilisesi güçlenmiş ve skolastik düşünce yayılmıştır.
  • Orta Çağ boyunca Avrupa’nın siyasi yönetim şekli Feodalite yani Derebeylik bu dönemde güç kazanmıştır.
Tarih içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir