Küçük Şeyler Üzerine Bir Öykü: İki Dost Bir Kuş Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları

Küçük Şeyler Üzerine Bir Öykü: İki Dost Bir Kuş Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları

Sahip olunan bir bilgi, hayatı nasıl kolaylaştırır? Düşüncelerinizi anlatınız.
Cevap:

Her bilginin hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Fakat önemli olan bilgiye sahip olmak değil o bilginin nasıl kullanılması gerektiğidir. Çünkü öğrenilen bilgiler hayatımızı kolaylaştırır. Bilginin büyük ya da küçük olmasının herhangi bir önemi yoktur. Asıl önemli olan öğrenilen bilginin yeri geldiği zaman hayat kurtarabileceğidir.

“Bu dünyada küçük şeyler yoktur. Bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır. sözünü açıklayınız.
Cevap: 

Öğrenilen her bilginin önemi çok büyüktür. Çünkü küçük şeyler büyük şeylerin temelini oluşturur. Bir kişinin okuma yazma öğrenmesi küçük bir şeydir. Fakat bilimsel bir çalışma yapması büyük bir başarıdır. Burada önemli olan nokta okuma yazma öğrenmeden bilimsel bir çalışmanın yapılamayacağıdır.

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 161 Cevabı

Metni dinlerken size yöneltilen sorular doğrultusunda metinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkındaki tahminlerinizi ilgili bölümlere yazınız.

1. soruya yönelik tahminim: Onların başları belaya girmiş olabilir.

2. soruya yönelik tahminim: Bu kadar bilgi sahibi olduğunu bilmiyordum.

2. ETKİNLİK

Aşağıya dinlediğiniz metinde geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki koyu harflerle yazılmış kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

a) Bir zamanlar bir ülkede iki arkadaş varmış. Bunlar pek haylazmış, üstelik sürekli gevezelik ederlermiş.
Haylaz: Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan kişi, hayta anlamına gelir.
Gevezelik: Zevzeklik, lafazanlık ve geveze olma durumu.

b) Az, çok haylazmış; Öz de haylazmış ama iyi kötü ucundan kenarından okurmuş.
İyi kötü ucundan kenarından okumak: Gereklerini yerine getirmeden, zorlama ile kabul edilir bir şekilde öğrenim görmek anlamına gelir.

c) Az ile Öz günlerden bir gün kötü işlere bulaşmışlar, kötü adamlarla dalaşmışlar.
kötü işlere bulaşmak: İyi olmayan eylemler içinde bulunmak.
Dalaşmak: Kavga etmek anlamına gelir.

ç) Az “Bilmiyorum dikkat etmedim, basbayağı bir kuştu, tam göremedim sadece gagası
gözüktü.” demiş.
Basbayağı:  Bilinenden hiçbir farkı olmayan, bilindiği gibi, alışılandan anlamlarına gelir.

3. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 162 Cevabı

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin kahramanlarının adı neden Az ve Öz’dür?
Cevap: 

Çünkü çevrelerinde bulunan insanlar onlara devamlı “Evladım,  az ve öz konuş” dedikleri içindir.

2. Haydutların Az ve Öz’ü kaçırma nedeni nedir?
Cevap:

Az ve öz kötü işlere bulaşmışlardır. Kötü adamlarla kavga ettikleri için haydutlar onları kaçırmıştır.

3. Az’ın kuşun gagasıyla ilgili duydukları karşısında hayretler içinde kalmasının nedeni/nedenleri nelerdir?
Cevap:

Öz’ün bir kuş gagasına bakarak nerede olduklarına dair bazı çıkarımlar yapması, önemsiz gördükleri küçük şeylerden böyle önemli sonuçlar çıkarması.

4. Kendinizi yazarın yerine koyarak metnin hangi bölümünü değiştirmek istediğinizi nedenleriyle anlatınız.
Cevap:

Bu soruyu sizin cevaplamanız gerekiyor.

5. Az ve Öz’ü kurtarmak için siz nasıl bir çözüm önerirsiniz?
Cevap:

Bu soruyu sizin cevaplamanız gerekiyor.

6. Dinlediğiniz metnin kahramanlarından hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Neden?
Cevap:

Bu soruyu sizin cevaplamanız gerekiyor.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz hikâyeyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Hikâyenin konusu nedir?
Cevap:

Belirtilen bu hikayenin konusu iki dostun kaçırılması ve kaçırdıkları yerlerden kurtulmak için sarfettikleri çabalar.

Hikâyedeki olay nerede geçmektedir?
Cevap:

Hikayedeki olay Alma Kasabası yakınlarında geçmektedir.

Hikâyedeki şahıslar kimlerdir?
Cevap:

Hikayede yer alan şahıslar Az ve Öz’dür.

Hikayedeki olay ne zaman geçmektedir?
Cevap:

Hikayedeki olay geçmiş zaman ve bir zamanlar gibi zamanlarda geçmektedir.

Hikâyenin ana fikri nedir?
Cevap:

Belirtilen hikayenin ana fikri küçük ve önemsiz görünen bazı şeylerden büyük ve önemli sonuçlar çıkarılabileceğidir.

5. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 163 Cevabı

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.
Cevap:

Bir zamanlar ülkenin birinde iki dost varmış. Çevrelerinde bulunan insanlar onlara sürekli “Evladım, Az ve Öz konuşun. ” dedikleri için onların isimleri Az ve Öz olarak kalmıştır. Bu iki samimi dost kötü işlere ve insanlara bulaştıkları için haydutlar onları kaçırmışlar. Kaçırıldıkları yerde Az pencereye konan bir kuş görmüş ve daha sonra Öz uyandığında kuşun gagası ile ilgili bazı sorular sormuştur. Bu sorular karşısında kuş gagasından nerede olduklarına dair bazı çıkarımlar yapmıştır. Az ise bu çıkarımlar karşısında çok şaşırmıştır.

6. ETKİNLİK

a) Verilen görsele “bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili bulduğunuz sözlerden seçtiklerinizle bir duvar gazetesi oluşturunuz.
Cevap:

Sanayi toplumun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir.

John Kenneth Galbraith

Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir. Gracian

İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer. Nizamülmülk

Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet. Sokrates

b) Oluşturduğunuz duvar gazetesindeki “bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili seçtiğiniz sözden hareketle duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap:

Her insan yaşamı boyunca bazı bilgiler öğrenmelidir. Çünkü bilgi bir nevi gıda gibidir. İnsan bilgi sahibi oldukça daha da mutlu olur ve öğrendiği bilgileri günlük hayatında uygular.

7. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 164 Cevabı

Dinlediğiniz metne farklı başlıklar belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Benim başlığım: Küçük Görünen Gerçekler
Sebebi: Metnin ana fikri bu şekilde olduğu için böyle bir başlık belirlenebilir.

Benim başlığım: Az ama öz olsun
Sebebi: Metinde yer alan son cümleden hareketle bu şekilde bir başlık belirlenebilir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin hangi kiple çekimlendiğini ve hangi kipin anlamını verecek biçimde kullanıldığını örnekteki gibi yazınız.

Odandaki bu dağınıklığı hemen toplayacaksın.
Kullanılan Kip: Gelecek Zaman
Kastedilen Zaman: Emir Kipi

Haftaya cuma günü Ankara’ya gidiyoruz.
Kullanılan Kip: Şimdiki Zaman
Kastedilen Zaman: Gelecek Zaman

Hesabımı kapatmak için gereken belgeleri ancak yarın getiririm.
Kullanılan Kip: Geniş Zaman
Kastedilen Zaman: Gelecek Zaman

Bu tartışma bir an önce son bulacak.
Kullanılan Kip: Gelecek Zaman
Kastedilen Zaman: Emir Kipi

Hülya elindeki sepeti yavaşça kayanın üzerine bırakır.
Kullanılan Kip: Geniş Zaman
Kastedilen Zaman: Geçmiş Zaman

Onunla iddiaya Ecemsu girmiş olacak.
Kullanılan Kip: Gelecek Zaman
Kastedilen Zaman: İstek Kipi

Annem her hafta sonu erkenden pazara gidiyor.
Kullanılan Kip: Şimdiki Zaman
Kastedilen Zaman: Geniş Zaman

Kim bilir, yarın neler neler yaşanır?
Kullanılan Kip: Geniş Zaman
Kastedilen Zaman: Gelecek Zaman

9. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 165 Cevabı

Aşağıdaki kelimelerden hareketle bir hikâye yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık belirleyiniz.
  • haylaz
  • yolculuk
  • tatlı dil
  • mücadele
  • arkadaş
  • hedef
  • başarı
  • alışmak
Cevap:

İki haylaz arkadaş bir gün gezmek için yola çıkmışlar. Bu yolculukları onlar için pek iyi geçmemiş. Karşılarına kötü insanlar çıkmışlar. Onlar tatlı dilli olmalarına rağmen pek başarılı olamamışlar. O kadar mücadele etmelerine rağmen karşılarında bulunan insanlara kendilerini ifade edememişler. Bu iki arkadaş hedeflerine hedeflerini ulaşmış başarılı olamamışlardır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir