Meclis-i Mebusan Nedir?

Meclis-i Mebusan nedir?

Meclis-i Mebusan ne zaman kuruldu ve neden kapatıldı?

Meclis- Mebusan ile ilgili bilgi.

Meclis-i Mebusan; 1876 Anayasası’na göre Osmanlı Devleti’nin iki meclisi mevcuttu. Bunlardan Meclis-i Mebusan seçimle kurulmuş ilk meclistir. Diğeri de Ayan Meclisi idi. Meclisi Mebusan yasa kuralları gereği toplantıları açık bir şekilde yapardı. Çoğunluğu kabul etmesi durumunda toplantı kapalı bir şekilde yapılabilirdi. Bu iki meclis bir kolda birleşiyor, bu kolu Umumi Meclisi ile Osmanlı Meclisi oluşturdular. Mecliste bulunan üyeler istediği yasayı önerebilir. Fakat sadrazam ve padişahın izninin olması gerekir. Burada padişahın yetkisi dışında herhangi bir şey yapılamazdı. Gelen ve giden kararların son hükmü padişahındır. Meclisin toplanması devletin sürekli zarar görmesinden dolayı II. Abdulhamid kimsenin zarar görmemesi için, devletin zarar görmemesi için meclisi tam 30 yıl kapalı tutup toplantıları farklı şekillerde yapmaya başladılar. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İtihat ve Terakki Partisi meclise girdi. Meclisteki vekiller tedirgindiler çünkü padişah meclisi kapatır diye. Bunun üzerine çoğunlukla yavaş yavaş padişahın yetkileri kısıtlandı ve zamanla herhangi bir yetkisi kalmadı. Bununla beraber Meclis-i Mebusan açıldı fakat o da işgal güçlerinin baskısı sonucunda dağılmak zorunda kaldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir