Meleklerin İsimleri ve Görevleri Nelerdir Kısaca

Melekler ve görevleri şu şekildedir:
Cebrail(a.s.): Allahu Teala’dan peygamberlere gönderilen vahiyleri ileten melektir. Kısaca “vahiy meleği” diyebiliriz.
Mikail(a.s.): Tabiat olaylarıyla ilgilenen, görevli olan melektir.
İsrafil(a.s.): Kıyametin kopacağı sura üfleyecek olan melektir.
Azrail(a.s.): Ölüm esnasında kişilerin ruhlarını çekip alan melektir. Ölüm meleği olarak tabir edilir.
Kiramen Katibin Melekleri : Her insanın omzunda bulunan iyilik ve kötülükleri yazan meleklerdir.
Münker ve Nekir Melekleri: Ölümden sonra kabirde sorgu yapan iki melektir.
Hamele-i Arş: Bu melekler arşı taşıyan meleklerdir.
Mukarrebun ve İlliyyun Melekleri: Bu melekler Allah’ı tespih ve anmakla görevli olan meleklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir