Milli Kültür 5. Tema Değerlendirme Cevapları 5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı

Milli Kültür 5. Tema Değerlendirme Cevapları 5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı

5. Sınıf  Türkçe Meb Yayınları 5. Tema Millî Kültür Sayfa 160, 161 Tema Değerlendirme Cevapları  

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Sayfa 160 Cevabı

(1, 2, 3 ve 4. soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Yukarıdaki metnin konusu nedir?
Cevap:

Metnin konusu dönemin padişahı olan Yavuz Sultan Selim’in Ramazan ayında kılığını değiştirip bir fakire iftara misafir olmasıdır.

2. “Her evin önünde ev sahibi ya da o evden bir genç, kapısını açmış; konuk beklemektedir.”
sözündeki konukseverlik anlayışını yorumlayınız.
Cevap:

Türk milleti her zaman misafirperver olan bir millet olmuştur. Ramazan aylarında iftara misafir almak ve davet etmek için kapının önünde beklemekteler.

3. Yukarıdaki metinle ilgili iki soru yazıp cevaplayınız.
1. Soru: Yavuz Sultan Selim niçin kıyafet değiştirmiştir?
Cevap:

Yavuz Sultan Selim, insanların onu tanımaması için kıyafet değiştirmiştir.

2. Soru: Padişah hangi ayda kılık değiştirip birine misafir olmuştur?
Cevap:

Padişah olan Yavuz Sultan Selim, Ramazan ayında kılık değiştirip birine misafir olmuştur.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Sayfa 161 Cevabı

4. “Ne var ki fazla bir şey ikram edemeyeceği için üzgündür. Padişah, onun üzüntüsünü gidermek için:
— Bu akşamki kısmetimiz ne güzel, ne lezzetli çorba bu, diye iltifat eder.”

metinden alınan bu bölümden hareketle Yavuz Sultan Selim’in davranışını yorumlayınız.

Cevap:

Yavuz Sultan Selim çok alçak gönüllü olan bir kişidir. Ailenin gururunun kırılmaması için bu ince davranışı yapmıştır.

5. “Bu gelenek Edirne’de de vardır.” cümlesinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki kurallardan hangisi bulunmaktadır?

A) Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar.
B) Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
C) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.
D) Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar.

Cevap: C

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Arkadaşım çok iyi ingilizce konuşur.
B) Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, bir ramazan ayını Edirne’de geçirir.
C) Mehmet Âkif Ersoy Ortaokulu, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunmaktadır.
D) Ben Türk’üm, oğullar, ben Türk’üm!

Cevap: A

7. “Ev sahibi, sevinçlidir, önce tuzla iftarı açar, sonra çorbaya başlarlar.” cümlesinden alınan aşağıdaki kelimelerden hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?

A) ev
B) iftarı
C) çorbaya
D) sevinçlidir

Cevap: D

8. Aşağıdaki kelimelerin köklerini bulup yanlarındaki kutulara yazınız.

Cevap:

Balıkçı  => Balık

Şekerli => Şeker

Yazlık => Yaz

Uykucu => Uyku

Topraksız => Toprak

Bilgi => Bil

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir