Miraç Kandilinde Yapılacak İbadetler ve Okunacak Dualar

Miraç kandilinde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar

Miraç kandilinde yapılacak olan ibadetleri ve okunacak olan duaları siz değerli okuyucularımız için hazırladık. Bu özel geceyi daha güzel bir şekilde geçirebilmek adına yapmanız gereken bazı ibadetler vardır. Aynı zamanda bu gecede edeceğiz dualar ile de Allah’a sığınabilirsiniz. İşte Miraç kandilinde yapılacak olan ibadetler ve okunacak dualar.

Mirac Kandili

Bu mübarek gün, Miraç; Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize ( S.A.V ), Mekke yıllarında o gece, Allah’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için ilk önce Mescid-i Aksa’ya, daha sonra oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuk… Yüce Yaratanın daveti üzerine gerçekleşen bu mucizevî buluşma…
Süleyman Çelebinin “Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl” şeklindeki sözüyle “mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen” sevgili Peygamberimiz’in ( S.A.V ), şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle döndüğü o gece…
Miraç gecesi bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükselişidir. Yalnız Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, gerçek göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah’a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.
İsra suresinin ilk âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk kademesi şu şekilde anlatılır:
“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm
Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salât ü selam olsun.
Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz…

MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?

Miraç Gecesi: Receb ayinin yirmiyedinci gecesidir. Yatsi namazindan sonra on iki rek’at namaz kilinir. İki rek’atte bir selâm verilirken Her rek’atte bir Fâtiha-i Serîfe, on Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; yüz defa”Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” yüz defa istigfar, yüz defa salâvat-i serîfe okunur.
On gün yüz defa “Sübhanallahü hayyül Kayyum”
On gün yüz defa “Sübhanallahü ehadüs Samed”
On gün yüz defa “Sübhanallahü gafurur Rahiym” zikirlerini yapmak müstehaptir.

 • Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun yerlerde Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, güçlendirilmeli.
 • Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümidini kesmeden, ümmetinden olma şuuru yenilenmeli.
 • Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da özellikle kılınabilir; kandil gecesi, genel itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla yerine getirilmeli.
 • Bol tefekkürde bulunulmalı; ” Nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istdiği nedir?” gibi sorular başta olmak üzere hayatî konulara çok derin düşüncelere girmeli.
 • Geçmişin sorgu ve murakabesi yapılmalı;  şimdinin ve geleceğin plân ve programı yapılmalı.
 • Günahlara çok samimi bir şekilde tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek idrak etmeli.
 • Çok zikir, evrad-ü ezkarda bulunulmalı.
 • Küskün olanlar helalleşip barışmalı.
 • Bu mübarek gecede kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine isim isim zikrederek dualar etmeli.
 • Yoksul olan, kimsesiz olan, öksüz olan, yetim olan, hasta olan, sakat olan, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla gönüllerini hoş etmeli.
 • Bu mübarek gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan şahsen veya topluluk içinde okunmalı.
 • Dini sohbetler katılıp oradaki rahmetten nasibini almalı;
 • Bu mübarek gecede akşam namazı, yatsı namazı ve sabah namazı cemaatle ve camilerde kılınmalı.
 • Vefat etmiş akrabalarımızın ve diğer kabirleri ziyaret edip dualar ve yasinler okunmalı.
 • Büyüklerimizi ziyaret edip onlardan helallik istemeli ve dua istenmeli.
MİRAC KANDİLİ MESAJI

Peygamber Efendimiz (s.a.s) ‘in Kutlu Doğumunun bin dötyüz kırk altıncı yıldönümünü yaşadığımız bu manevi güzel günlerde Kâinatın Efendisi’nin Cenab-ı Hakkın daveti ile Mescid-i Haramdan, Mescidi Aksaya yolculuk yaptığı mübarek gece,
Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimiz tarafından mü’minlerin miracı olarak nitelendirilen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder.
Miraç, insanın erdem yolculuğudur. Miraç, ilâhî kudreti temaşa eden Hz. Peygamberin (s.a.v) şahsında, insanlığın Hakka yürüyüşüdür.

Miraç; zamanın ve mekânın yegâne sahibi olan Yüce Allah’ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik etmektir.

Miraç; her mü’minin günde beş defa huzura durduğu namaz vasıtasıyla Rabbiyle iletişimde olmasıdır.

Bu gecede bol zikir etmeli, günahkar bir dil ile Rabbine yalvarmalı, tövbe etmeli, isteklerinde ve pişmanlıklarında samimi olmalıdır. “Duanız Olmasa Ne Ehemmiyetiniz Var”ayetine sımsıkı sarılalım. Miraç gecesini kendimiz için bir fırsat olarak görmeli ve gereken önem ve de hassasiyeti göstermelidir. Bu gece miracın ruhunu, anlamını, hikmetini ve bize vermek istediği evrensel mesajlarını yeniden düşünmeliyiz.

Selam ve dualarımızla MİRAC GECENİZ KUTLU OLSUN…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir