Osmanlı Dönemi Padişahları

Kuruluş Dönemi ( 1299 )

 • Osman Bey………Fahrüddün
 • Orhan Bey……….İhtiyarüddün
 • I. Murat……………Hüdavendigar
 • I.Beyazid………….Yıldır
 • I. Mehmet………..Çelebi
 • II. Murat………….Hayır Babası

Yükselme Dönemi (1453-1579)

 • II. Mehmet………Fatih
 • II. Beyazıd
 • I. Selim………..Yavuz
 • I. Süleyman…….Kanuni
 • II. Selim…….Sarı
 • III. Murat

Duraklama Dönemi (1579-1699)

 • III. Murat
 • III. Mehmet
 • I. Ahmet
 • I. Mustafa
 • II. Osman……Genç
 • IV. Murat
 • I. İbrahim
 • IV. Mehmet……Avcı
 • II. Süleyman
 • II. Ahmet
 • II. Mustafa

Gerileme Dönemi (1699-1792)

 • III. Ahmet
 • I. Mahmut
 • III. Osman
 • III. Mustafa
 • I. Abdülhamit
 • III. Selim

Dağılma Dönemi (1792-1822)

 • III. Selim
 • IV. Mustafa
 • II. Mahmut
 • I. Abdülmecit
 • Abdülaziz
 • V. Murat
 • II. Abdülhamit
 • V. Mehmet Reşat
 • VI. Mehmet Vahdettin
 • II. Abdülmecit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir