Osmanlı’nın İlkleri

 • İlk kazasker_Çandarlı Kara Halil
 • İlk sadrazam_Çandarlı Kara Halil
 • İlk müderris_Davud Kayseri
 • İlk kadı_Dursun Fakıh
 • İlk şeyhülislam_Molla Feneri
 • İlk resethaneyi kuran_Takiyüddin
 • İlk başarılı uçuş_Hazerfan
 • İlk roket uçuşu_Lagari Hasan
 • İlk osmanlı tabibi_Celaleddin Hızır
 • İlk osmanlı cerrahı_Sabuncuoğlu Şerefettin
 • İlk tek şartlı sadrazam_Köprülü Mehmet Paşa
 • İlk resim sergisi açan_Şeker Ahmet Paşa
 • İlk modern bütçe_Tarhuncu Ahmet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir