Paranın Tarihçesi Kısa ve Öz

  • Tarihte parayı ilk kullanan Lidyalılardır. Madeni para kullanmışlardır. (M.ö. 7.yüzyılda)
  • Kağıt paradan önce deniz kabuğu ve çeşitli metaller ile değiş tokuş olurdu.
  • Fatih Sultan Mehmet tarafından dünyanın en büyük darphanesi kuruldu.
  • M.Ö deriden para kullanılmaya başlandı
  • Çinliler ilk kağıt parayı kullandılar. (M.Ö 806 yılında)
  • Osmanlı devletinde ilk kağıt para 1840 yılında Abdülmecid tarafından kaime olarak kullanılmaya başlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir