Peygamberlerin Sayıları Kaçtır?

Peygamberlerin sayısı hakkında kesin bir rakam yoktur. Çünkü Allahu Teala her her kavme bir peygamber göndermiştir. Bunlardan bazılarının isimlerini ve durumlarını Kuran’da belirtmiştir. Fakat bazı peygamberler hakkında herhangi bir bahis söz konusu değildir. Şu ayette bu durum daha iyi anlaşılmaktadır:

“Hiç şüphesiz biz, ‘Allah’a kulluk edin ve putlardan sakının’ diye hükmümüzü duyurmaları için her millete bir peygamber gönderdik” (Nahl 16/36).

Verilen Hadis-i şerifler de kesin olmamakla beraber 315 tanesi resul olmak üzere toplamda 124.000 peygamberin gönderildiğini belirten rivayetler vardır. Ancak gerçek anlamda peygamber sayısı tam olarak bilinememektedir. Bizler için asıl önemli olan hepsine birden iman etmemizdir. Kuran-ı Kerim’de ismi geçen bazı peygamberler şu şekilde sıralanmıştır:

 1. Hz. Adem: Yaratılan ilk insan ve ilk peygamberdir.
 2. Hz. İdris (a.s).
 3. Hz. Nuh (a.s).
 4. Hz. Hud (a.s).
 5. Hz. Salih (a.s).
 6. Hz. İbrahim (a.s).
 7. Hz. Lut (a.s).
 8. Hz. İsmail (a.s).
 9. Hz. İshak (a.s).
 10. Hz. Yakup (a.s).
 11. Hz. Yusuf (a.s).
 12. Hz. Eyyûb (a.s)
 13. Hz. Şuayb (a.s)
 14. Hz. Musa (a.s).
 15. Hz. Harun (a.s).
 16. Hz. Yunus (a.s).
 17. Hz. Davud (a.s).
 18. Hz. Süleyman (a.s).
 19. Hz. İlyas (a.s).
 20. Hz. Elyesa (a.s).
 21. Hz. Zülkifl (a.s).
 22. Hz. Zekeriyya (a.s).
 23. Hz. Yahya (a.s).
 24. Hz. İsa (a.s).
 25. Hz. Muhammed (a.s) peygamberlerin sonuncusudur.  Yukarıda verilen kişiler ittifakla peygamberlerdir. Kur’an-ı Kerim’de ismi zikredilen üç peygamber daha vardır. Ama onların veli olduklarına dair söylemler olmuştur. Genel olarak peygamber olarak anılmaları ve iman edilmeleri daha uygun görülmüştür. Bunlar şöyledir:
 26. Hz. Zülkarneyn (a.s).
 27. Hz. Üzeyir (a.s).
 28. Hz. Lokman (a.s).

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Meryem’in adı çokça geçmektedir. Ama Hz. Meryem peygamber değildir. İsa (a.s)’ın annesidir. Hz. Meryem, Allah’ın sadık ve saliha bir kuludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir