Simple Present Tense-Geniş Zaman

SİMPLE PRESENT TENSE;

Verbs/ Fiiller

to snow→ kar yağmak

to rain→ yağmur yağmak

to get up/to wake up→uyanmak

to go→gitmek

to like/to love→beğenmek, sevmek

to listen→dinlemek

to leave→ayrılmak

to come→gelmek

Simple Present Tense’nin Kullanıldığı Durumlar;

1). Doğa gerçekleri ve atasözlerinden bahsederken kullanılır.

—It snows.

—It rains.

2). Alışkanlıklardan bahsederken kullanılır.

Example:

— She gets up early in the morning.

(O sabahları erken kalkar. )

— He goes to work every day.

( O hergün işe gider.)

—We come home late in the evening.

(Biz akşamları eve geç döneriz.)

3). Genel durumlardan bahsederken kullanılır.

Example:

— I like cats.

(Kedileri severim.)

— I love my mother.

( Annemi severim.)

4). Önceden planlanmış eylemlerin anlatımlarında kullanılır.

Example:

— The train leaves at 8 pm.

(Tren saat 8 de ayrılır.)

—The bus comes at 10 am.

(Otobüs saat 10 da gelir.)

ÇEKİMLENMESİ:

—It snows/It rains

—I wake up

—You wake up

—She/He/It wakes up

—I get up

—You get up

—She getup

        DO/ YAPMAK

I do

You do

He/She/It do

We do

You do

They do

ÖRNEK CÜMLELER

1).She doesn’t write to me, but ı write to her.

(O bana yazmıyor ama ben ona yazıyorum.)

2). I sleep eight hours a day.

(Ben günde 8 saat uyurum.)

3). We play football every Sunday.

( Biz her pazar futbol oynarız.)

4). I don’t know the meaning of the word.

( Bu kelimenin anlamını bilmiyorum.)

5). My mother makes a cake every week.

(Annem her hafta kek yapar.)

6). He never smokes.

(O asla sigara içmez.)

7). He usually goes fishing on Sunday.

( O genellikle pazar günü balığa gider.)

8).She always does her homework

(O her zaman ödevini yapar.)

9).  Does he usually work at night?

(O genellikle ödevini gece mi yapar?)

10). Do they get up at 6 o’clock?

(Onlar 6 da mı uyanırlar?)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir