Su Kirliliği Metni Etkinlik Cevapları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları

Su Kirliliği Metni Etkinlik Cevapları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları

6. Sınıf Türkçe Meb Yayınları 5. Tema Doğa ve Evren Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 Su Kirliliği Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 152 Cevabı

1. Yaşadığınız çevredeki su kaynakları ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz.
Cevap:

Yaşadığım yerde yazıları biraz suyunu çeken, kışları ise taşan bir nehir vardır.

2. Sizce susuz bir yaşam nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Susuz bir yaşam tüm canlılar için çok zor olurdu. Çünkü su yaşam kaynağıdır. Su olmadığı zaman tüm canlılar susuzluktan ölebilir. Ayrıca su olmazsa iklimlerin oluşumunda büyük problemler olabilirdi. Su içerisinde yaşayan canlıların nesilleri tükenirdi.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 153 Cevabı

A) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

etken – nitelik – konut – erozyon – varil – filtre – sanayi

Cevap:

Etken: Etki eden şey, faktör anlamına gelir.
Nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özelliğe verilen isim.
Konut: İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yerlere verilen isim.
Erozyon: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri ya da bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl anlamına gelir.
Kademe: Aşama, basamak, derece anlamına gelir.
Tanker: Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile alakalı yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi ya da kamyona verilen isim.
Varil: Genellikle sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kaba verilen isim.
Filtre: Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet ya da aletlerden oluşan düzeneğe verilen isim.
Sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstriye verilen isim.
Endüstri: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütününe verilen isim.

B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini kullanarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metin yazınız.
Cevap:

Denizler, su kirlenmesinin en fazla yaşandığı yerlerdir. Bunun en büyük nedeni ise endüstri atıklarıdır. Endüstri atıklarında fabrikaların filtresi kullanılabilir olmayan materyallerin hepsi denize dökülmektedir. Bu durumun sonucunda denizlerin niteliği azalmaktadır. Ayrıca tankerlerden sızan petroller denizin kirlenmesinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Zaman geçtikçe denizlerdeki kirlilik oranı artmakta ve insanlar denizlerle temas etmektedir. İnsan sağlığının tehlikeye girmemesi için her zaman bilgilendirme yapmalı ve fabrikalardan çıkan endüstri atıkları için daha uygun yerler bulmalıyız.

C) Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız.
Cevap:

Okuduğum metnin konusu su kirliliği üzerinedir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Cevap:

Su kirliliği, zararlı maddelerin suya karışması ile oluşmaktadır. Örneğin; kanalizasyon ve fabrika atıkları arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılıyor. Bu su kirliliğine örnektir.

2. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amaç ve sonuçları nelerdir?
Cevap:

Suların kirlenmesine karşı su kullanımında tasarruf sağlayacak bazı önlemler alınabilir. Suların temizlenmesini sağlayan teknik önlemlerin alınması çok önemli bir konudur. Atık kirli su miktarını azaltmayı sağlamak için birinci gruba giren önlemler amaçlanmaktadır. Teknik önlemler ise kirlenmiş suların arıtılmasında ve suyun kirlenmesinde önlemeyi sağlar.

3. “Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir?” başlığı altında verilen maddelerden hareketle asıl kirleticilerin kim olduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap:

Suların kirlenmesine neden olan asıl şey insanlardır. Çünkü insanlar bilinçsiz bir şekilde suların kirlenmesine neden oluyorlar. Doğanın kendi kendini kirletmesi mümkün değildir. Suların kirlenmesi olayı insanların bilinçsizliğinden dolayı yaşanmaktadır.

4. Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak neler olur?
Cevap:

Kirli su kullanırsak salgın hastalıklar olabilir. Doğada bulunan bitki ve hayvanlar zarar görebilir. Hem içilebilir hem de kullanılabilir su sıkıntısı yaşayabiliriz.

5. “Su gibi aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.
Cevap:

Su doğada bulunan tüm canlılar için çok önemli bir kaynaktır. İnsanlar için de su çok önemlidir. Bu söz kişinin en az su kadar kıymet kazanmasının önemini vurgulamaktadır.

6. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 155 Cevabı

3. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu üç görseli birbiriyle karşılaştırarak çevre temizliği konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.
Cevap:

Çevre temizliği günümüzde yaşanan en önemli sorunlardan bir tanesidir. Bu sorunlara neden olanlar insanlardır. Piknik alanlarına bırakılan atıklar çevre sorunlarını oluşturmaktadır. Halbuki atıkların doğaya ne kadar zarar verdiklerini bilseler bunu yapmazlar. Çünkü doğaya atılan atıkların birçoğu uzun süre boyunca yok olmaz. Bu da diğer canlıların hayatını olumsuz bir şekilde etkiler. Bütün insanlar bu konuda bilinçli olmalıdır. Herkes üzerine düşen vazifeyi yapmalı, piknik alanlarına gidildiği zaman kullanılan atıklar çöplere atılmalıdır.

B) Görseldeki sloganla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

İnsanlar piknik için gittikleri alanlarda zaman geçirirler. Piknik yapıp güzel zaman geçirdikten sonra atıkları çöplere atmaları gerekir. Çünkü bu çöpler orada piknik yapan insanlara aittir. İnsanlar bu atıkları oraya bırakarak çevreyi kirletmemelidir.

C) Çevre temizliği ile ilgili bir slogan geliştirerek sloganınızı aşağıdaki bölüme yazınız. Sloganınızı sınıf panosunda sergileyiniz.
Cevap:

Doğayı düşünüyorsan çevre kirliliği için bilinçli olmalısın.

6. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 156 Cevabı

4. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki broşürü inceleyiniz.

B) İncelediğiniz broşürden hareketle “hava kirliliği” konulu bir broşür hazırlayarak broşürünüzü sınıf veya okul panosunda sergileyiniz.

6. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 157 Cevabı

5. ETKİNLİK

Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu hayal ediniz. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız.
Cevap:

Fabrikada ürettiğimiz bütün ürünler doğa dostu ürünlerdir. Bu ürünler çevreye asla zarar vermezler. Doğa dostu oldukları tescillenmiş olduğu için bu ürünleri kullanmanız sizin yararınıza olur. Evet şu an tam zamanı! Doğaya zarar veren ürünleri almayın. Bu şekilde hem siz mutlu olun hem de doğa mutlu olsun.

6. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 158 Cevabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinden hareketle, etkinlikte kullanılan metnin yazarı hakkındaki bilgileri tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki forma örnekteki gibi yazınız ve metne uygun bir başlık bulunuz.
Cevap:

Adı: Yağmur

Soyadı: Yılmaz

Doğum tarihi (Gün/Ay /Yıl): 24 Mart 2008

Doğum Yeri: Ankara

Annesinin Adı: Fatma

Babasının Adı: Ahmet

Ağabeyinin Adı: Cenk

Şu Anda Yaşadığı Şehir: İstanbul

Metnin Başlığı: Ben Kimim?

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yazının bazı bölümleri, tamamlamanız için yarım bırakılmıştir. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Metninizi tamamlarken geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.
Cevap:

Doğaya Sahip Çık

Doğa bizim her şeyimizdir. Doğayı korumazsak bir gün dünyanın sonu gelebilir. Bu yüzden doğaya ve sunduklarına karşı çok dikkatli davranmalıyız. Doğal kaynaklarımız sınırsız değildir. Dünyadaki her kaynağın önemini bilmeli ve kaynaklarımızı bu şekilde kullanmalıyız. Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için onların bizler için ne kadar gerekli olduğunu anlamalı ve öğrenmeliyiz. Çünkü doğal kaynaklar sınırlıdır. Bizler de bunun farkında olmalı ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bu kaynaklar doğada yaşayan tüm canlılar için çok önemlidir. Biz de buna uygun şekilde kullanmalıyız.

6. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 159 Cevabı

8. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan “su” kelimesinin geçtiği altı çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı veya yakın anlama sahip olduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Daha sonra atasözleri ve deyimler sözlüğünden eşleştirmelerinizi kontrol ediniz.
Cevap:

Ağzının suyu akmak ⇒ ağzı sulanmak

Su içinde kalmak ⇒ su gibi terlemek

Arasından su sızmamak ⇒ İçtiği su ayrı gitmemek

B) Yukarıdaki cümlelerde geçen alti çizili deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız.
Cevap:

Deyimler anlatıma güzellik katarlar. Ayrıca anlatımı pekiştirirler.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız bölgedeki hava şartlarının günümüzdeki durumuyla geçmişteki durumu arasında bir fark olup olmadığı ile ilgili büyüklerinizden bilgi alınız.
Cevap:

Gün geçtikçe mevsimlerde değişme yaşanıyor ve insanlar bunun farkındalar. Bu değişim insanların korkmasına neden oluyor. Çünkü mevsimlerde çok büyük değişiklikler yaşanıyor.  Örneğin; eskiden Mart ayında çok büyük bir soğuk yokken şu an Mart ayında hala kar yağmakta. Bu da insanların alışık olmadığı bir durum.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir