Türk Medeni Kanunu Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926 yılında kaldırılmıştır. Bu kanun İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır. Medeni kanunun kabulü ile birlikte Mecelle yürürlükten kaldırılmıştır. Dini köken bakılmaksızın bütün vatandaşları eşit sayılmış ve hukuk alanında birlik sağlanmıştır. Medeni hukukla birlikte resmi nikah zorunlu hale gelmiştir. Tek eşlilik kabul edilmiştir. Bununla birlikte kadına boşanma hakkı verilmiştir. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Her kadın kendi mesleğini özgürce seçme hakkına kavuşmuştur. Bununla birlikte evlat edinme ve velayet işleri düzenlenmiştir.

Tarih içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir