Türkiye’de Yer Şekillerini Oluşturan Kuvvetler

Türkiye’deki yer şekilleri dış ve iç kuvvetler olmak üzere iki başlık altında toplanır.

İç Kuvvetler

  • Volkanizma
  • Seizma (Deprem)
  • Epirojenez (Kıta oluşumu)
  • Orojenez ( Dağ oluşumu)

Dış Kuvvetler

  • Rüzgar
  • Akarsu
  • Buzul
  • Akıntı
  • Yer Altı Suları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir