Türkiye’nin Başlıca Enerji Kaynakları Hangileridir? Hakkında Bilgi

Bir işin yapılabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlayan kaynaklara enerji kaynakları denir. Türkiye’de yer alan başlıca enerji kaynakları şu şekildedir:

A. Tükenebilir Kaynaklar( Fosil Yakıtlar)

 • Taş kömürü
 • Linyit kömürü
 • Petrol
 • Doğal gaz
 • Nükleer Kaynaklar
 • Asfaltit

B. Yenilebilir Enerji Kaynakları

 • Hidrolik enerji ( su gücü)
 • Güneş enerjisi
 • Jeotermal kaynaklar
 • Rüzgâr enerjisi
 • Biyogaz
 • Dalga ve gel – git enerjisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir