Türkler arasında İslamiyetin yayılmasında ve Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerle ilgili resim, fotoğraf ve bilgiler toplayınız. Bunları sınıf panosunda sergileyiniz.

Ebu Hanife

Ebu Hanife, Türklerde İslam anlayışının oluşmasında önemli olan şahsiyetler den biridir. Asıl adı Numan bin Sabit’tir. Ebu Hanife fıkıh alanında uzman olduğu için ona İmamı Azam ismi verilmiştir. Ebu Hanife, Hanefilik mezhebinin kurucusudur.

Ahmet Yesevi

Ahmet Yesevi , Türkistan’ın Sayram kasabasında doğmuştur. O, Hz. Muhammed’in güzel ahlakını sade bir Türkçe ile şiirsel bir dille sunmuştur. Onun bütün şiirleri Divan-ı Hikme adlı kitapta yer almaktadır.

Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Bektaşi Veli, Horasan’da doğup Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde ölmüştür. O , İslam dininin inanç, ibadet ilkelerini çevresinde olan herkese anlatmıştır. Hacı Bektaşi Veli’nin Makalat adlı eserinde Alevi – Bektaşi düşüncesi önemli bir yer tutmaktadır.

Mevlâna

Mevlana, dünyaca tanınmış bir düşünürdür. O din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bütün insanlara aynı sevgiyle yaklaşmıştır. Onun edindiği en temel ilke hoşgörüdür.

Yunus Emre

Yunus Emre, Taptuk Emre den aldığı tasavvuf terbiyesi ile tasavvufi olgunluğa erişmiş, sonrasında kendi halkını aydınlatmaya başlamıştır. Yunus Emre’nin asıl ilkesi  Yaradandan ötürü Yaradılanı sevmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir