Türkler ne zaman ve nasıl Müslüman olmuştur? Araştırınız.

Türkler tarih boyunca farklı farklı coğrafyalarda yaşamışlardır. Çünkü o zamanlar göçebe hayat vardı. Bundan dolayı Türkler birçok alfabe kullanmış ve birçok farklı dini benimsemişlerdir. Türkler Maniheizm dinini benimsedikten sonra yerleşik hayata geçmişlerdir. Türklerle birçok savaşan ve ittifak kuran birçok ülke olmuştur. Türklerle ittifak eden milletlerden biri de Araplardır. Araplar, Türklerle ittifak edip Çinliler ile savaşmışlardır. 751 yılında yaşanan Talas Savaşı’ndan sonra Türkler, Araplardan etkilenmiş ve İslamı kabul etmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir