Türklerde Toylar, Merasimler, Festivaller ve Şenlikler Metni Etkinlik Cevapları 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları

Türklerde Toylar, Merasimler, Festivaller ve Şenlikler Metni Etkinlik Cevapları 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları 5. Millî Kültürümüz Sayfa 146, 147, 148, 149, 150 Türklerde Toylar, Merasimler, Festivaller ve Şenlikler Metni Etkinlik Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Kültürün yaşaması ve geleceğe aktarılmasında geleneklerin önemini anlatan araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Kültürün nesilden nesile aktarılmasında geleneklerin rolü çok büyüktür. Çünkü gelenek, görenek, örf ve adetler kültürün yaşanmasını sağlayan çok önemli değerlerdir. Kültürün geleceğe aktarılması ve yaşanması bir milletin ve devletin devamlılığını sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Çünkü kültür her şeyden çok daha değerlidir. Kültürün yaşanması insanların yaşamının anlamdı olmasını sağlar. Kültürün geleceğe aktarılması ve yaşanması geleneklere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kültürün en önemli unsuru gelenektir diyebiliriz. Çünkü geleceğe aktarılması nesillere bağlı olarak gerçekleşir. Gelenek ise nesilden nesile aktarılarak geleceğe taşınır.

2. İnsanları ayakta tutan gelenekleridir, sözüne katılıyor musunuz? Neden?
Cevap:

Evet bu söze katılıyorum. Çünkü insanın ayakta kalmasını sağlayan geleneklerdir. Gelenekler sayesinde insan aile içi ilişkilerini düzenler, sosyal ilişkilerini düzenler, çevresi ile ilişkilerinde nasıl davranacağı konusunda bilgi sahibi olabilir. Gelenek, bu sayede insanlara yol gösterir ve onları ayakta tutar.

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 147 Cevabı

a) Aşağıda verilen sözcük gruplarından hangileri izleme metninin anahtar sözcükleridir? İşaretleyiniz.
Cevap:

Yazı ()

Ev ()

Kiraz ()

Dere ()

Yeşillik ()

Çatı  ()

Korkuluk ()

İmece  (X)

Toy (X)

Merasim (X)

Gelenek (X)

Toprak ()

Dua ()

Panayır (X)

Tarla ()

Sonbahar ()

Ağıl ()

Dağ ()

Bilgisayar ()

Defter ()

Ahali (X)

b) İşaretlediğiniz anahtar sözcükleri kullanarak bir paragraf oluşturunuz.
Cevap:

Eski Türk devletleri hayat biçiminde çalışma kadar eğlenceye de çok büyük önem verirdi. Şu anki geleneklerimiz bu iki unsura verilen değerin izlerini açık bir şekilde gösterirler. Örneğin; Eski Türk devletlerinde imece usulü yapılan işlerden sonra toplantı yapılırdı. Daha sonra insanların eğlenmesi için çeşitli toylar düzenlenirdi. Bu toylar sayesinde insanlar sosyalleşir ve alışveriş imkanı elde ederdi. Çocuklara isim koymak için özel bazı merasimler düzenlenirdi. Her hasattan sonra toplanır topraktan gelen bereket için Allah-u Teâlâ’ya toplu bir şekilde dua edilirdi.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediklerinize göre cevaplayınız.

1. Yaş sözcüğüne hangi anlamlar yüklenmiştir?
Cevap:

Yaş sözcüğüne bahar, ot, yeşil ve taze gibi anlamlar yüklenmiştir.

2. İzlediklerinizde hangi yörelerin gelenekleri tanıtılmıştır?
Cevap:

İzlediklerimde Azerbaycan, Gemlik, Ayvalık, Karadeniz, Kırgızistan ve Doğu Anadolu gibi yörelerin gelenekleri tanıtılmıştır.

3. Tarımla uğraşan insanların hasada başlamadan önce dua etmelerinin nedeni nedir?
Cevap:

Bu insanlar ürünün bereketli ve bol olduğu, ürünü bu mevsimde kavuşturduğu için hasada başlamadan önce dua ediyorlardı.

4. Belgeselde hangi tarım ürünlerine yer verilmiştir? Bu ürünlerden hangileri sizin yörenizde yetişiyor?
Cevap:

Belgesel içerisinde fasulye, barbunya, zeytin, kavun, karpuz, üzüm, kiraz, domates, çilek, nar ve elma gibi bazı tarım ürünlerine yer verilmiştir. Bu ürünlerden zeytin, domates, üzüm gibi tarım ürünleri bulunduğum yörede yetişiyor.

5. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk topluluklarının örf ve âdetlerinin aynı olmasındaki etken nedir? Örneklerle açıklayınız.
Cevap:

Türk topluluklarının örf ve adetlerinin aynı olması, Türk halkının aynı kültür ve yaşayış biçimine sahip olmaları.

6. Belgeselde yapılan hasatlarla ilgili izlediklerinizle günlük hayatta karşılaştıklarınız tutarlı mıdır? Neden?
Cevap:

Evet, bunlar günlük hayatta karşılaştıklarımız ile tutarlıdır. Ama eski geleneklerin hala devam ettiğini söylemek pek mümkün değildir.

7. Yaşadığınız mahalle, apartman veya köyde bir yardımlaşma örneği var mı? Varsa paylaşınız.
Cevap:

Yaşadığınız yöreye göre bu soruyu sizin cevaplamanız gerekiyor.

3. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 148 Cevabı

İzlediklerinizle ilgili görüşlerinizi yazınız.
Cevap:

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz videodaki insanların beden dilleri ile ne anlatmak istediklerini boşluklara yazınız.
Cevap:

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.

5. ETKİNLİK 

Geçen zaman ve gelişen teknolojinin geleneklerimizi nasıl etkilediği ile ilgili kısa bir konuşma yapınız.
Cevap:

Gelişen teknoloji ile beraber hayatımızdaki her şey kolaylaştı. Eskiden insanlar çok eziyet çekiyorlardı.. Fakat şu an insanlar eskisi gibi eziyet ve zahmet çekmiyorlar. Yaşanan bu kolaylıklar geleneklerimizi de etkiledi. Artık çok emek harcamadan yapılan işler yardımlaşma geleneğinin azalmasına sebep oldu. Çünkü artık bir insan hiçbir yardım almadan makineler yardımıyla kendi işini görebilmektedir. Eskiden bir iş yapılacağı zaman imece usulü yapılırdı. Bu şekilde birlik ve beraberlik olurdu. Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneklerimizin bazılarının yaşanması pek mümkün olmamaktadır.

6. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki web uzantılarının açıklamasını altına yazınız.
Cevap:

www.inonu.edu.tr

inonu ⇒ İnönü Üniversitesi

edu ⇒ education (eğitim)

tr ⇒ Türkiye

www.meb.gov.tr

meb ⇒ Milli Eğitim Bakanlığı

gov ⇒ government (hükümet)

tr ⇒ Türkiye

Bilimsel çalışmalarda yukarıdaki gibi “edu” ve “gov” uzantılı siteler kullanılır. Bu durumun sebebi ne olabilir?
Cevap:

Çünkü kullanılan bu uzantılar özel uzantılardır. “edu” eğitim kurumları sitelerine, “gov” ise devlet kurumlarına ait özel sitelerin uzantısıdır. Bu kurumlar güvenilir kurumlar oldukları için bilimsel çalışmalarda bu sitelerden alınan bilgiler kullanılmaktadır.

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 149 Cevabı

a) Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri kurallı cümle oluşturacak şekilde yazınız.

taşıyıcısı / dilidir / milletin / bir / kültür

Bir milletin kültür taşıyıcısı dilidir.


ettik / geleneksel / dışında / temsil / yurt / sporlarımızla / ülkemizi

Geleneksel sporlarımızla ülkemizi yurt dışında temsil ettik.


yerine / özel / âdetlerin / ve / bayramlar / dinî / örf / günlerdir / getirildiği

Bayramlar dini örf ve adetlerin yerine getirildiği özel günlerdir.


doğal / eşsiz / yurdumuz / tarihî / bir / güzellikleriyle / ve / ülkedir

Yurdumuz doğal ve tarihi güzellikleriyle eşsiz bir ülkedir.


yörenin / yaşadıkları / doğru / çocuklara / aktarılmalıdır / kültürü

Çocuklara yaşadıkları yörenin kültürü doğru aktarılmalıdır.


önce / ve / beraberlik / geleneklerimizi / birlik / için / tanımalıyız / millî

Milli birlik ve beraberlik için önce geleneklerimizi tanımalıyız.


b) Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı hâle getiriniz.
Cevap:

Ev sahipliği yapmaktadır farklı kültürlere ülkemizin şehirlerinin her biri.

Ülkemizin şehirlerinin her biri farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır.


Aileyi bir arada tutan yegane yapı taşıdır büyüklerimiz.

Büyüklerimiz aileyi bir arada tutan yegane yapı taşıdır.


Eski Türk devletlerinde toplumdaki birliği sağlar vakıf kültürü. 

Vakıf kültürü eski Türk devletlerinde toplumdaki birliği sağlar.


UNESCO tescillidir kültürel mirasımızı oluşturan eserlerin çoğu.

Kültürel mirasımızı oluşturan eserlerin çoğu UNESCO tescillidir.


Tarihten günümüze geleneğine sahip çıkar Türk halkı.

Türk halkı tarihten günüme geleneğine sahip çıkar.


Önemli bir gelenektir merasimlerde büyüklerin bulunması.

Merasimlerde büyüklerin bulunması önemli bir gelenektir.

8. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 150 Cevabı

Herhangi bir geleneğimizi tanıtan yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Türk gelenekleri içerisinde birçok gelenek yer almaktadır. Biz bunlardan biri hakkında bilgi aktaracağız.

Kız İsteme Geleneği: Erkek tarafı kız istemek için çiçek ve çikolata gibi hediyeler alıp gelin evine giderler. Kısa ve tatlı bir sohbet yapıldıktan sonra kahveler içilir. Erkek tarafı olan büyük kişi genç kızı babasından isterler. Bu şekilde isteme olayı gerçekleşir ve söz yüzükleri takılır. Kurdele kesildikten sonra erkek ve kız büyüklerinin ellerini öper ve daha sonra çikolata ikramı başlar.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir