Türklerin Müslümanlığı kabul etme süreci nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız.

Türkler tarih boyunca birçok din ve inanış biçimini benimsemiştir. Bu dinler içerisinde en fazla yayılan ise Göktanrı ve İslamiyet olmuştur. 8 y.y. ile birlikte Türk toplumu tarihin en köklü değişimini yaşamıştır. Çin ve Abbasi orduları arasında 751 yılında Talas Savaşı yaşanmıştır. Talas Savaşı’ndan sonra Türkler Araplardan etkilenerek İslamiyeti benimsemişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir