Ülkemizin, tarım ve tekstil ürünleri yanında çeşitli ham madde ürünleri satarken daha çok enerji kaynakları ile sanayi ürünleri satın almasını nasıl açıklarsınız?

Türkiye sanayi ürünlerinin birçoğunu satın almaktadır. Bu da şunu gösteriyor

  • Yer altı kaynaklarımızın henüz istenilen seviyeye gelmediği.
  • Sanayi gelişimi diğer ülkelere oranla gelişmediği.
  • Hammadde ve tarım tekstilde istenilen seviyeye gelindiğini göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir