YAPRAK ANATOMİSİ

Yaprak bitkinin biyokimyasal bakımdan en faal organıdır.
Bitkinin bütün çevresi epidermisten meydana gelir.
Bitkinin yaşadığı ortama göre bir de hipo derma vardır.
Hipodermanın altında ise polizot parankiması vardır.
Polizot parankimanın altındaki kısımda ise sünger parankiması yer alır

Kutikula; Kitin maddesi bakımından çeper kalınlaşmasıyla oluşur.
Epidermis: Bu bölgede fotosentez az ya da yoktur
Tek sıra şeklinde dizilmiştir.
Sadece perifale bakan çeper kalınlaşır
Hipoderma: Kurak bölgelerde tabaka sayısı azdır
Sulak bölgelerde ise 16 tabakadan oluşur.
Polizot Prankiması: Çok yüksek metabolizmaya sahip hücrelerdir.
Metabolik faaliyetler yönünden en aktif yerdir.
Şekli parmak şeklinde daha çok ışık almasını sağlar
En çok sayıda kloroplast ve klorofilin bulunduğu yerdir
Sünger Parankiması: Polizota göre daha az fotosentez yapar. Su ve besin depo eder. Depo edilen besin lazım olan yerlere takviye eder.
Yaprağın tüm dokuları gövdenin dokuları ile ilişkilidir.

 

1) Yaprak Tabanı:Tabanın epiderma ve parankiması gövdedekinin devamıdır. Ksilem ve floem yay şeklinde dizilmiştir. 
2) Yaprak Sapı
: Gövdenin devamı olan epiderma ile sınırlıdır. Temel parankima hücreleri içerir. İletim demetleri gövdeye benzer şekilde

ksilem ve floem halkası meydana getirir
Yaprak Morfolojisi:
a) lamina damarlanmaları
b) Laminanın şekli
1-lamina (yaprak sayısı)
2-Petiyol (yaprak sapı)
3-Bazis (yaprak tabanı)
4-Heterofili
5-Yaprak dizilişi
6-Yaprak metamorfozları


Çiçek: Angiosperma çiçek genel yapısı
Tohumlu bitkilerde tozlaşma ve döllenme
İnfloresans( çiçek durumu)
Meyve: 1) Gerçek meyveler
2) Yalancı meyveler
Tohum: 1) çimlenme
2) Tohum yayılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir