Yukarıdaki metni, Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’ı yayarken verdiği mücadele ve onun kişiliği açısından değerlendiriniz.

6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Soru:

Allah Resulü (s.a.v.), insanları her fırsatta İslam dinine davet etmeye başlayınca Kureyş müşrikleri Ebu Talip’in yanına giderek: “Yeğeninin, putlarımıza ve atalarımıza dil uzatmasına daha fazla katlanamayız. Eğer onu bizimle uğraşmaktan vazgeçirmezsen iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla ve seninle çarpışırız.” dediler.
Her zaman saygı gördüğü kavminden bu sözleri işitmek Ebu Talip’e ağır geldi. Yeğenini çağırtıp “Ey kardeşimin oğlu! Kureyşlileri kızdıracak sözler söyleme. Hem bana hem de kendine acı. Altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme.” dedi.
Peygamberimiz (s.a.v.), amcasının artık kendisini desteklemekten vazgeçtiğini ve müşriklere teslim edeceğini sanarak “Ey amca! Vallahi bu işten beni döndürmek için Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar bile Allah beni onlara üstün kılıncaya ya da bu yolda ölüp gidinceye kadar asla vazgeçmem.” dedi.
Ebu Talip, şefkatli bir insandı. Onun üzüntüsünü anlayınca “Ey kardeşimin oğlu! Git ve yapman gereken şeyleri yap. İstediğini söyle. Vallahi seni onlara hiçbir zaman teslim etmeyeceğim.” dedi.
İbn-i Hişam,es-Sîretü’n-Nebeviyye, C 1, s. 352-353.

Yukarıdaki metni, Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’ı yayarken verdiği mücadele ve onun kişiliği açısından değerlendiriniz.
Cevap:

Yukarıda belirtilen metin Peygamber Efendimiz’in doğru bildiğinden şaşmayan, azimli, imanlı ve kararlı bir insan olduğunun bir göstergesidir. Peygamber Efendimiz İslam’ı yaydığı sırada müşriklerin baskı ve zulümlerine maruz kalmıştır. Fakat o kötü şartlara rağmen İslamı yaymaktan asla vazgeçmemiş, geri adım atmamış ve azmi ile İslam’ın geniş coğrafyalara yayılmasını sağlamıştır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir